มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 56 (2/2567)

          วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกให้บริการผู้ป่วย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการผ่าตัดผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย

    • ผ่าตัดนิ่วในท่อไต                                                              จำนวน    3    ราย
    • ผ่าตัดนิ่วในไต                                                                   จำนวน     1    ราย
    • ผ่าตัดต่อมลูกหมากโต                                                     จำนวน    4    ราย