มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

ติดต่อมูลนิธิฯ

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ

ตั้งอยู่ที่ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    

โทรศัพท์ 02-2801640 / โทรสาร 02-2801639

สำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร 02-2207400 ต่อ 4343 โทรสาร 02-2207406

สำนักงานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลจังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ / โทรสาร 053 – 111590