มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

โรงพยาบาลภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิฯ

1. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

11 หมู่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

Website :

Facebook :

2. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

94 หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา 58130 จังหวัดเชียงใหม่

Website :

Facebook :

3. โรงพยาบาลพนมดงรักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

99 หมู่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140

Website :

Facebook :

4. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

270 หมู่ 7  ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

Website :

Facebook :

5. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

299 หมู่ 13 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

Website :

Facebook :

6. โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

99 หมู่ที่ 5 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

Website :

Facebook :

7. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

33 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

Website :

Facebook :

8. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

439 หมู่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

Website :

Facebook :

9. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

102/9 หมู่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110

Website :

Facebook :

10. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

1/17 หมู่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

Website :

Facebook :

11. โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

98 หมู่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120

Website :

Facebook :