มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ณ โรงพยาบาลพระทองคำฯ

ท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ณ...

อ่านเพิ่มเติม

ท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ)”

ท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข (รองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล) เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล...

อ่านเพิ่มเติม

ท่านองคมนตรีเปิดกิจกรรมในโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

องคมนตรีเปิดกิจกรรมในโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล        ...

อ่านเพิ่มเติม